Kadınlarda Orgazm ve Boşalma Bozuklukları

Boşalma ve orgazm tıptaki son gelişmelere rağmen halen bilinmezliklerle dolu bir terimdir. 1966 yılında Masters ve Johnson’un, hem erkek hem de kadın gönüllü bireyler üzerinde yaptıkları çalışmaları ve günümüze kadar gelen diğer çalışmaları takip edersek, boşalma ve orgazm olgularının tarif edilmesinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü boşalma, orgazm ve cinsel doyum kavramları genellikle birbirine karıştırılmakta ve çok yanlış bir şekilde aynı anlamda kullanılmaktadır.

Orgazm ve Boşalma Aynı Şey Değildir?

Orgazm olmakla boşalmak aynı şey değildir. Bu nedenle genelde orgazm diye bahsedilen durumlar boşalma olarak algılanmalıdır. Boşalma bedensel bir rahatlamayken orgazm ise bu bedensel rahatlamaya ruhun eşlik ettiği çok yüksek haz veren bir durumdur. Orgazm boşalmayı da içine alan daha geniş bir kavramdır. Orgazmı çeşitli uyaranlar sonucu beynin uyarılması ve bu uyarılmanın etkisiyle, bireyde hem bedensel hem de ruhsal olarak algılanan bir hissin meydana gelmesi olarak tanımlayabiliriz. Boşalma beden ile ilgili bir eylemdir. Orgazm ise boşalmayı da içine alan ruhsal formatlamadır. Orgazm ile ruh sanki bir makinanın kapatılıp yeniden açılması gibidir.

Cinsel ilişkilerin sonlarına doğru yaşanan ve 10-15 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren fiziksel ve bedensel rahatlamaya “cinsel boşalma” denir. 

Orgazm; boşalmayı öğrenmiş, ilişkisinde belli bir kalite, uyum ve ahenk yaşamış çiftlerin, ayda yılda bir kez yaşadıkları bedensel rahatlamaya, ruhsal rahatlamanın da eklenmesi ile geçici bir süre, kadınlarda genellikle 10-15 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren ama farklı bir bilinç hali gibi oluşankontrol kaybı duygusu gibi çok daha farklı, yoğun bir rahatlama olarak açıklanabilir.

Kadında orgazm bozukluğu, olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumudur.

Primer orgazm bozukluğu genellikle total olup kadının cinsel yaşamının başından itibaren varken, sekonder orgazm bozukluğu durumsal olup kadının mastürbasyon deneyiminde veya başka bir partnerle orgazm olabilirken eşi ile orgazm olamamasıdır.

Orgazm sorunlarından şikayeti olan kadının bunu nasıl tanımladığı önemlidir. Eşinde, eğer erken boşalma sorunu varsa, bu nedenle kadının orgazm olamaması da söz konusu olabilir.

Orgazm bozukluğu, bazen fizyolojik kökenli olabilmektedir. Fiziksel sorunlar yanı sıra bazı antidepresan ve antipsikotikler de orgazm sorununa neden olmaktadır.

Kadında Orgazm ve Boşalma bozuklukları 4 şekilde ortaya çıkmaktadır;

 1. Rastgele Boşalamama: ara sıra boşalma ara sıra boşalamama durumudur.
 2. Penis Vajina Birlikteliğinde Boşalamama: Cinsel birleşme ile boşalamama, mastürbasyon ile boşalabilmektir.
 3. Hiç Boşalamama: Cinsel uyarılma yeterli olduğu halde yineleyici ve sürekli boşalmanın gecikmesi veya olmamasıdır.

Orgazm ve Boşalma Sorununun Nedenleri

 1. Bazı İlaçlar Ve Hastalıklar
 2. Cinsel Mitler Ve Doğru Olmayan Önyargılar
 3. Eş Reddi
 4. Yetersiz Uyarı
 5. İlişkisel Çatışmalar Ve Sorunlar
 6. Korku Ve Kaygı
 7. Partnerdeki Cinsel İşlev Bozuklukları
 8. Erken Yaşta Kadın Olmadan Anne Olmak
 9. Hata Yapmaktan Ve Kontrolü Kaybetmekten Korkma
 10. Seyirci Rolüne Girme
 11. Cinsel Özgüvenin Düşük Olması
 12. Performans Anksiyetesi
 13. Cinsel Travmalar
 14. Erkeği Güçlü Kuvvetli Saygı Duyulan Biri Olarak Görememe
 15. Sosyo -Kültürel Nedenler
 16. Gebe Kalma Korkusu
 17. Olumsuz Aile Tutumları
 18. Elektra Kompleksi
 19. Utanma, Suçluluk Günahkarlık Duyguları

Hakkımızda

Cinsel Sorunlara,

Hipnoz, Akupunktur, Regresyon, Fitoterapi, Duygu Odaklı Terapi yöntemlerinin kombinasyonu ile hızlı ve etkili bir çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgilendirme ve fikir edinmek için kahve eşliğinde ücretsiz ön görüşme yapmak üzere kliniğimize bekleriz.

Hizmetlerimiz

Kolay Randevu Talep Formu

  Call Now Button Şimdi Ara