Bütüncül Cinsel Terapi Yaklaşımı

Cinsel sorunların altında çok farklı nedenler yatmaktadır. Sorunun çözümü sorunun içindedir. Yani her birey farklı bir dünyadır. Anne babası farklı, çocukluğu farklı, yetişme tarzı farklı, kültürel kodları, duygusal şemaları farklıdır. Bu nedenle klasik basma kalıp şabloncu tedavi yaklaşımları birçok durumda çözüm üretemez.

Cinsel sorunlarda, çok iyi bir öykü alınarak bireyle empatik bir ilişki kurulmalıdır. Çünkü problemin ana kaynağını bulmadan yapacağınız tedaviler yüzeysel kalır. Bugün sorun çözülmüş gibi görünse de yarın tekrar ortaya çıkar veya başka formatta ve görünümde ortaya çıkar.

Klasik, şabloncu terapilerde başarı oranı düşüktür. Üstelik her başarısız tedavi girişimi problemin daha da dirençli olmasına yol açar. Bireyler de ümitsizliğe yol açar.

Bütüncül yaklaşımdan kast ettiğimiz şudur; Her insan farklı bir dünyadır ve her insanın hem madde bedeni hem de enerji bedeni vardır. Her insan hücrelerden, hücreler atomlardan, atomlar proton ve nötronlardan, onlar da quarklardan oluşur. O halde her insanın enerji bedeni ihmal edilemez. İnsan yaratılış itibari ile mucizedir. Makro kozmosun mikro temsilcisidir. İnsan bedeni ve ruhu ile birlikte ele alınmalıdır.

Cinsel tedavileri sadece ilaçlara veya yalnızca bilişsel davranışçı terapilere indirgemek çok büyük hata olur. İnsanoğlu çocukluğunda yaşadığı bazı olaylarla duygusal mühürlenmeler yaşar. Bu mühürlenmeleri çözmeden sorunu çözmek mümkün olmaz.

Bütüncül Cinsel Terapi yaklaşımında biz birçok tedavi yöntemini, kişiye ve sorununa özgü olarak formüle ederek, çerçevesini çizerek her bireye ayrı bir yaklaşımla tedavi ediyoruz.

Kilitin düğümün nerede ve nasıl çözüleceğini bilemezsiniz. Bunu ancak bireyi, danışanı çok iyi dinleyerek empatik bir ilişki kurarak derin bir öykü aldığınızda tespit edebilirisiniz.

Bilişsel Davranışçı Yöntemler, Duygu Odaklı Terapiler, İlişkisel Ev Ödevleri, Bibliyoterapi Yöntemleri, Hipnoz, Hipnotik Regresyon, Aromaterapi Yöntemleri, Akupunktur, Boş Sandalye Çift Sandalye Teknikleri ve gerekli ise ilaç tedavileri, bütüncül cinsel terapi yaklaşımımızın içinde yer almaktadır.

Bütüncül Cinsel terapi yaklaşımı ile sorunlar daha hızlı ve daha etkin olarak çözülebilmektedir. Tekrar etme, nüks oranları çok çok azalmaktadır. Genelde de sorun kökünden çözülmektedir.

Hakkımızda

Cinsel Sorunlara,

Hipnoz, Akupunktur, Regresyon, Fitoterapi, Duygu Odaklı Terapi yöntemlerinin kombinasyonu ile hızlı ve etkili bir çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgilendirme ve fikir edinmek için kahve eşliğinde ücretsiz ön görüşme yapmak üzere kliniğimize bekleriz.

Hizmetlerimiz

Kolay Randevu Talep Formu

    Call Now Button Şimdi Ara